Vrtic

Celodnevni boravak,Licencirani vaspitaci i pedagozi na srpskom i ruskom jeziku.

Celodnevni boravak.

Licencirani vaspitaci i pedagozi na srpskom i ruskom jeziku.

Montesori metod rada.

Svakodnevni rad sa decom na engleskom.

Ukljucene likovne,muzicke i dramske radionice